Disclaimer

Door Uniseeds Select BV gegeven informatie in welke vorm dan ook kent een vrijblijvend karakter. Beschrijvingen, aanbevelingen en illustraties in brochures en folders zijn zo nauwkeurig mogelijk afgestemd op ervaringen in proeven en praktijk. Deze informatie wordt verstrekt om professionele tuinders en gebruikers te ondersteunen, waarbij de variƫrende plaatselijke condities in acht moeten worden genomen. Uniseeds Select BV aanvaardt in geen enkel geval op grond van zulke informatie aansprakelijkheid voor afwijkende resultaten in het geteelde product. Koper dient zelf te beoordelen of de zaken geschikt zijn om voor de beoogde teelten en onder lokale omstandigheden te kunnen worden gebruikt. Zie voor de volledige tekst onze algemene voorwaarden.
Uniseeds Select heeft het recht deze website en de inhoud ervan, inclusief de inhoud van deze disclaimer ten allen tijde te wijzigen en/of te verwijderen.

Non GMO (Genetically Modified Organisms) verklaring
Uniseeds Select bv verklaart dat zij geen rassen in het verkeer brengt, waarbij tijdens de veredeling of de productie gebruik gemaakt werd van genetische modificatie technieken.

Onze algemene leveringsvoorwaarden (PDF)